ZATRZYMANE W KADRZE

Poczuć ducha naszych przodków

Ogrodzieniec – miasto na Szlaku Orlich Gniazd. Są…siaduje z nim wieś Podzamcze, z której to trafić‡ możemy wprost na imponują…cy Zamek Ogrodzieniecki. Bywam tam co jakiś› czas, bo Jura Krakowsko-Czę™stochowska jest wspaniał‚ym miejscem na krótkie wypady. Jeszcze nigdy nie udało mi się trafić‡ w tych ruinach na legendarnego Czarnego Psa, będą…cego duszą pewnego kasztelana krakowskiego, ale i tak nigdy tam się™ nie nudzę™.

Dodaj komentarz